top of page

tors 03 mars

|

Sokratisk gruppedialog på Zoom

Hva er det å bry seg?

Å bry seg er viktig for oss på livets vei. Kanskje er vi da verken nonsjalante eller konforme, men overbevist om det viktige. Men om hva, av hvilke grunner, hvor mye, på hvilke måter, hvor, når og med hvilke skal vi bry oss? Det lurer vi på i dette undersøkende samtalefelleskapet.

Registrering är stängd
Se andra evenemang

Tid och plats

03 mars 2022 18:00 – 20:00

Sokratisk gruppedialog på Zoom

Om gruppdialogen

Å bry seg virker viktig for å leve godt, men det er vanskelig når vi ikke helt forstår hva, hvorfor, hvor, når og hvordan vi skal bry oss. Derfor starter vi dialogen med å bli stille og la alle i et par tause minutter prøve å særskilt huske en særskilt erfaring av å bry seg. For vi er samlet til å praktisere filosofi, og det betyr å søke sin livsforståelse i sine hverdagsopplevelser på hverdagsspråket.

Vi fortsetter dialogen med en runde hvor enhver som ønsker kan dele sin erfaring av å bry seg i et par setninger. For å bli kloke, ja, vise trenger vi livserfaring og ved å lytte til hverandres erfaringer utvider vi vår forståelse. Gjennom de delte opplevelsene av å bry seg har vi etablert et undrende og utforskende fellesskap for liv og livsførsel.

Men for å søke livsvisdom trenger vi fordypning i vår forståelse. Vi velger derfor en av de delte opplevelsene av å bry seg og lar fortelleren beskrive sin erfaring mer utførlig. Vi øver oss deretter i samarbeid om økt livsforståelse. På livets vei ser vi ofte ut til å forhastet bedømme i stedet for å fordypet beskrive hva vi opplever. I dialogen samarbeider vi i stedet for å utarbeide en grundig beskrivelse av hva det er å bry seg ved for eksempel å spørre hva fortelleren oppfatter, føler, tenker, gjør og vil. På denne måten gjør vi episoden til en minneverdig historie for oss alle.

Når vi da har etablert en felles fortelling om å bry seg søker vi etter øyeblikk i fortellingen der vi mener at dette kommer til uttrykk. Vi prøver å finne nøkkelord eller nøkkelfraser for betydningen av å bry seg i disse øyeblikkene. Vi samarbeider om våre enkelte meninger til felles meninger. Med denne videre forståelsen kan vi spørre oss hvordan å bry seg bidrar til å leve godt.

Vi avrunder dialogen ved å vende tilbake til stillheten der vi oppsummerer den videre livsforståelse som samtalefellesskapet har gitt oss. Vi lar enhver dele hvordan de mener de kan etterfølge å bry seg på livets vei. Vi takker hverandre for samtalefellesskapet og går ut igjen i livet.

Dialogleder er Sebastian Rehnman, filosofiprofessor (UiS), filosofisk praktiker (NSFP & SSFP) og ekistensiell veileder (SEPT). Deltakerantallet er begrenset til 5-10 st. Prisen er 150 kr. Videolenke e-postes påmeldte dagen før.

Dela denna gruppdialog

bottom of page