KONTAKT

Samtalsmottagning

Reflektion främjas av att sitta en stund en bit bortifrån livets väg och rådgöra med den som är övad i att hörsamma och ställa livsfrågor. Rummet, tiden och filosofen ger perspektiv på själva livsvandringen.


Dialogikos erbjuder samtal enskilt, parvis eller gruppvis lokalt i Göteborg och Stavanger, via videolänk eller där det är lämpligt. Dialogikos kan även erbjuda föredrag, kurser och reträtter.

 

Samtalspraktiken drivs av Sebastian Rehnman, som är filosofisk praktiker och handledare i Norsk selskap for filosofisk praksis (NSFP), existentiell vägledare i Sällskapet för existentiell psykoterapi (SEPT), facilitator för sokratiska dialoger i NSFP, filosofisk praktiker i Svenska sällskapet för filosofisk praxis (SSFP), professor i filosofi på hälsovetenskapliga fakulteten vid Universitetet i Stavanger, adjungerad professor i religionsfilosofi på VID vitenskapelige høgskole, och docent vid Uppsala universitet. Hans doktorsexamina är från University of Oxford och Universitetet i Oslo. Han är också medlem av SEPTs vetenskapliga råd. Han har trettio års erfarenhet av att personligen undersöka existentiella och etiska frågor. Tystnadsplikt gäller för samtalen och de är underställda SSFPs och NSFPs etiska riktlinjer.

Kontakt per e-post

Namn *

E-post *

Ämne

Meddelande

Klart! Meddelandet mottaget.

Digitala samtal erbjuds på Zoom via säkrad server.

 

Samtalsrum finns på Utbildningscentrum Göteborg, Karl Johansgatan 72. Närmsta hållplats är Chapmans torg, spårvagn 3 och 9. På baksidan av huset finns de förhyrda parkeringsplatserna nummer 44 och 62.


Samtalsrum finns även i Stavanger efter överenskommelse.

Samtal kan också föras under promenader.

Dialogikos sänder ut något utskick i månaden till eftertanke.