KONTAKT

Samtalsmottagning

Reflektion främjas av att sitta en stund en bit bortifrån livets väg och rådgöra med den som är övad i att hörsamma och ställa livsfrågor. Rummet, tiden och filosofen ger perspektiv på själva livsvandringen.


Dialogikos erbjuder samtal enskilt, parvis eller gruppvis lokalt i Göteborg och Stavanger, via videolänk eller där det är lämpligt. Dialogikos kan även erbjuda föredrag, kurser och reträtter.

 

Samtalspraktiken drivs av Sebastian Rehnman, som är legitimerad filosofisk praktiker i Norsk selskap for filosofisk praksis (NSFP), auktoriserad existentiell vägledare i Sällskapet för existentiell psykoterapi (SEPT), godkänd facilitator för sokratiska dialoger i NSFP, godkänd filosofisk praktiker i Svenska sällskapet för filosofisk praxis (SSFP), professor i filosofi vid Universitetet i Stavanger, adjungerad professor i religionsfilosofi på VID vitenskapelige høgskole, docent vid Uppsala universitet och doktor vid University of Oxford. Han är också medlem av SEPTs vetenskapliga råd. Han har trettio års erfarenhet av att personligen undersöka existentiella och etiska frågor. Tystnadsplikt gäller för samtalen och de är underställda SSFPs och NSFPs etiska riktlinjer.

Kontakt per e-post

Namn *

E-post *

Ämne

Meddelande

Klart! Meddelandet mottaget.

Digitala samtal erbjuds på Zoom via säkrad server.

 

Samtalsrum finns på Utbildningscentrum Göteborg, Karl Johansgatan 72. Närmsta hållplats är Chapmans torg, spårvagn 3 och 9. På baksidan av huset finns de förhyrda parkeringsplatserna nummer 44 och 62.


Samtalsrum finns även i Stavanger efter överenskommelse.

Samtal kan också föras under promenader.