top of page

tors 12 sep.

|

Utbildningscentrum Majorna

Vad är eftertänksamhet?

Att handla eller rentav vara eftertänksam är något de flesta av oss ofta tycks önska men sakna. Hur leva eftertänksamt? I den här undrande och undersökande gemenskapen söker vi fördjupa förståelse av detta.

Registreringen är stängd
Se andra dialoger

Tid & plats

12 sep. 2019 18:00 – 21:00

Utbildningscentrum Majorna, Karl Johansgatan 72, 414 55 Göteborg

Om gruppaktiviteten

Att handla väl, ja, leva väl är inte så enkelt. Vi tycks förstå att det hänger samman med att tänka sig för och överväga förhållandena i handling och hållning. Så tycks just ”eftertänksamhet” användas i allmänhet. Avser då eftertänksamheten mer förhållandena för vårt handlande än avsikterna för vårt handlande? Eller omfattar eftertänksamheten både vad och hur det är att leva väl; såväl mål som medel i omständigheterna? Vidare använder vi kanske förledet ”efter” inte i betydelsen ”senare” och motsatt ”före” utan ”i enlighet med” och ”med inriktning på”. Handlar och förhåller sig den eftertänksamme enlighet med, ja, i efterföljelse av tanken och med inriktning på sitt mål eller syfte? I så fall, skulle hen rätta sig efter sina goda skäl för det goda målet i omständigheterna. Eftertänksamheten skulle då vara något som föreligger i vårt nuvarande eller pågående uppförande. Det skulle vara något annat än att vara efterklok. När vi är efterkloka tycks vi utöva en förståelse vi inte hade men borde ha haft när vi utförde handlingen – det torde egentligen inte vara klokhet alls. Däremot skulle vi vara eftertänksamma i eller vid själva utförandet av en nutida eller framtida handling genom att ge akt på vad som pågår. Kanske eftertänksamheten då är den etiska lokalkännedom som traditionellt ingår i klokhetens dygd. Ja, det behöver vi tydligen grunna över.

I den här gruppdialogen övar vi eftertänksamhet tillsammans utifrån envars självupplevda eftertänksamhet och tänker gemensamt efter vad vårt vardagsspråk säger oss om eftertänksamheten i och för det goda livet. Genom att öva oss i att enskilt försöka igenkänna och gemensamt försöka fördjupa vår eftertänksamhet, söker vi dana oss med den helhetsförståelse av livet som är oss kär. På så vis stöttar gruppdialogen oss i vår trevande förståelse av eftertänksamhet och vår strävan att leva väl.

Dialogledare är filosofiprofessor och filosofisk praktiker Sebastian Rehnman. Avgiften är 150 kr inklusive kvällsmacka. Deltagarantalet är begränsat till 10 stycken.

Dela detta

bottom of page